Wist u dat?

Wist u dat

... de coronacrisis ervoor gezorgd heeft dat inmiddels 2 miljoen werkenden loonsteun van de overheid krijgen?

Wist u dat

... de overheid al bijna 2 miljard euro heeft uitgekeerd aan bedrijven?

Wist u dat

... er al meer dan 100.000 bedrijven zijn aangemeld bij het UWV voor loonsteun en dat deze bedrijven samen goed zijn voor 1,7 miljoen werknemers?

Wist u dat

... een werkgever niet eenzijdig een loonoffer van zijn medewerkers kan eisen, en dit alleen kan met toestemming van de werknemer?

Wist u dat

... een werkgever uw vakantiegeld niet zomaar mag uitstellen of inhouden zonder uw toestemming?

Wist u dat

... de gemeente Harderwijk een pakket aan steunmaatregelen heeft samengesteld, voor zowel haar inwoners als de ondernemers binnen de gemeente Harderwijk?

Wist u dat

... stille armoede vaak leidt tot sociale isolatie en vereenzaming?

Wist u dat

... stille armoede leidt tot (verergering van) psychische klachten en eenzaamheid?

Wist u dat

... (stille) armoede het IQ met meer dan 10 punten kan laten dalen, en dat het ook behoorlijk van invloed is op het EQ (emotionele intelligentie)?

Wist u dat

... u dag en nacht kunt bellen met De Luisterlijn (0900-0767) voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek?

Met dank aan:

Schuldhulpverlener Marry van Koot en iQOUNT adviseurs & accountants

Voor meer informatie, ga naar de websites:

UWV

gemeente Harderwijk

De Luisterlijn