Daar kunt u aankloppen (2)

2. Welke organisaties helpen u bij het genereren van extra inkomsten of bij het verminderen van uitgaven?

image

Belastingdienst


image

Belastingdienst - Over toeslagen in het algemeen

De Belastingdienst verstrekt in bepaalde gevallen geld, toeslagen genoemd. Dat is dus ondersteuning van uw inkomen. De toeslagen worden als maandelijks voorschot ontvangen. Achteraf stelt de Belastingdienst vast of de hoogte van de toeslag correct was.
Let op: was deze te hoog, dan moet het te veel voorgeschoten bedrag terugbetaald worden.


Belastingdienst - Zorgtoeslag

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden.

Meer informatie >>


Belastingdienst - Huurtoeslag

In bepaalde gevallen kunt u een huurtoeslag krijgen, een tegemoetkoming in de huurkosten. Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet al te laag zijn.

Meer informatie >>


Belastingdienst - Kinderopvangtoeslag

U wilt dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt. En dat is niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang.
Meer informatie >>


Belastingdienst - Kindgebonden budget

Een Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u het zelf aanvragen.

Meer informatie >>

Kringloopwinkels en regionale Voedselbank


image

Kringloopwinkels helpen om uitgaven te beperken. De Voedselbank verstrekt gratis aan mensen met een hele kleine beurs voor een paar dagen week eten en drinken, dat door derden gegeven wordt.


In ons vorige magazine 'Signaleren' besteedden we al aandacht aan 'de winkeltjes van Harderwijk'. De volgende lijst kwam toen aan bod:


  • Het Goed Harderwijk
  • Woord en Daad – Kringloopwinkel Harderwijk
  • Stichting Kringloopwinkel Harderwijk
  • De Snuffelmarkt
  • Zoek-en-Vind Boetiek (Leger des Heils)
  • Stichting Mensen in Nood 0341
  • Nel's Kledingservice
  • Voedselbank Harderwijk
  • Service Partner Interdio


Lees het terug in ons magazine >>

image
image

Stichting Leergeld Randmeren


image

Stichting Leergeld Randmeren is een stichting die kinderen van 0 t/m 18 jaar financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten. De missie is om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen. De kleine beurs van ouders mag geen reden zijn voor sociale uitsluiting van de kinderen.

Website: www.leergeld-randmeren.nl

Stichting Marktplein Crisisfonds


image

De Stichting Marktplein Crisishulp, een organisatie in Harderwijk, ziet het als haar taak en opdracht om – als navolgers van Jezus – hulp te bieden aan de zwakkeren in onze samenleving, en daarbij specifiek de niet-kerkelijke hulpvragers binnen de gemeente Harderwijk. Met niet-kerkelijke hulpvragers bedoelen zij diegenen die niet bij een christelijke kerk of gemeente zijn aangesloten en afhankelijk zijn van de overheidsvoorzieningen. Stichting Marktplein functioneert aanvullend op de overheidsvoorzieningen. Uw hulpvraag kan worden gestuurd naar: marktplein@hetnet.nl


Website: www.petrakerkharderwijk.nl

image
image

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes


image

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes vindt dat elk kind op de basisschool elk jaar een kinderfeestje moet kunnen vieren. De doelgroep van de stichting is: kinderen in Nederland, in de basisschoolleeftijd, die in armoede opgroeien en hierdoor geen kinderfeestje voor hun verjaardag kunnen geven.

Website: www.uitgesteldekinderfeestjes.nl

Nationaal Fonds Kinderhulp


image

Armoede mag geen reden zijn dat kinderen buitengesloten worden. Kinderhulp wil ervoor zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. Kinderhulp helpt daarom kinderen én jongeren tot 21 jaar die in ons land in armoede opgroeien. Kinderhulp heeft oog voor hun behoeften en ondersteunt hen als zij nergens anders voor (financiële) hulp terecht kunnen.

Website: www.kinderhulp.nl

image
image

Stichting Babyspullen


image

Stichting Babyspullen zet zich in om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen, omdat elk kind recht heeft op een goede start. De stichting realiseert dit doel primair door het verstrekken van gratis babystartpakketten, bestaande uit nieuwe en

gebruikte babyspullen, aan (aanstaande) ouders in Nederland.

Website: www.stichtingbabyspullen.nl

Stichting Present


image

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present u de mogelijkheid om u als groep of individu in uw eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Website: www.stichtingpresent.nl

image

Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland


image

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Website: www.jeugdfondssportencultuur.nl

image

Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland


image

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Website: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Stichting Financieel Paspoort


image

De stichting biedt de burger een gratis app, 'FP', waarmee persoonlijke financiële gegevens op eenvoudige en snelle wijze kunnen worden verzameld en een overzicht wordt geboden dat hij of zij begrijpt.

Website: www.financieelpaspoort.nl

image