“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de mensenrechten geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten veilig te stellen.”

– Pater Joseph Wresinski, 17 oktober 1987, Parijs

Colofon

De toename van de schuldenproblematiek is een groot maatschappelijk thema, ook in de gemeente Harderwijk. De Harderwijkse Uitdaging fungeert als loket voor bedrijfsleven, maatschappelijke initiatieven en de gemeente Harderwijk. Wij vragen op luchtige wijze aandacht voor de thema's schulden en financiële redzaamheid.

Heeft u een vraag of reactie? Neem dan contact met ons op via esther@harderwijkseuitdaging.nl Concept: Esther Rozeboom - Harderwijkse Uitdaging

Redactie: Bert Vermaas Evert Blijsie Koos van Loo Gertien Koster

Eindredactie en vormgeving: Arie Kampman - Catch-On

Disclaimer: Dit magazine is met grote zorg samengesteld. Het kan desondanks voorkomen dat sommige feiten of cijfers niet kloppen. Heeft u een fout gezien? Laat het ons dan weten.

image

Bronvermelding

Zorgen over geld? Praten helpt! https://schuldenenincasso.nl/wp-content/uploads/2019/08/Handreiking-Zorgen-over-geld-praten-helpt.pdf

Kom uit je schuld https://www.komuitjeschuld.nl/

Alle overige bronnen staan vermeld in de artikelen in dit magazine. De interviews in dit magazine zijn afgenomen in samenspraak met de geïnterviewden.